Views
7 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

1 Spojite IC rekorder na

1 Spojite IC rekorder na računar (str. 95). Windows operativni s istem: otvorite "My Computer" i uverite se da je "IC RECORDER" prepoznat. Macintosh operativni s istem: uverite se da je "IC RECORDER" pogon prikazan na radnoj površini. 2 Kopirajte folder sa MP3 datotekama na IC rekorder. U Windows operativnom s istemu pomoću aplikacije Explorer, a u Macintosh operativnom s istemu pomoću aplikacije Finder, povucite i spustite (drag and drop) fo lder na IC rekorder. IC rekorder može da prepozna do 500 fo ldera. Možete kopirati najviše 999 datoteka u jedan fo lder i ukupno najviše 5000 datoteka. 3 Odspojite IC rekorder od računara i zatim pritisnite /MENU za odabir željenog foldera. 4 Pritisnite ili za odabir datoteke koju želite da reprodukujete i zatim pritisnite . 5 Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije. Napomene 6 Kad kopirate aud io datoteku iz računara, možete je reprodukovati, ali ne i podeliti je ili preseliti. 6 Za odspajanje IC rekordera od računara, pogledajte str. 96. 98

Struktura foldera i datoteka Fo lder i i datoteke se prikazuju na ekranu računara na prikazan način. Fo lder i na d isp leju IC rekordera su označen i na sledeći način: : Fo lder i u koje možete da snimate pomoću IC rekordera (Već su bil i naprav ljen i kad ste kupili IC rekorder.) : Fo lder prebačen iz računara (Prikazuje se kad su iz računara prebačene aud io datoteke.) Napomena Datoteka se ne može reprodukovati čak i ako je prebacite u fo lder VOICE. "IC RECORDER" VOICE Razgovor FOLDER01 FOLDER05 Folder za poruke snimljene pomoću IC rekordera *4 Folder kopiran iz računara MUSIC POP OLDIES *1 *2 *3 99