Views
8 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Pokazivač Prikaz za

Pokazivač Prikaz za vrijeme reprodukcije i u stop modu A Indikator načina rada Prikazuje sljedeće, ovisno o trenutnom načinu rada Ǐ : stop ́ : reprodukcija ΄ ΅ : povratak (ubrzano unatrag)/preskakanje (ubrzano naprijed) Ά · : kontinuirani prijelaz unatrag/naprijed B Indikator mape : Mapa za poruke snimljene pomoću IC rekordera. : Mapa za poruke/glazbu prebačene iz računala i koje se mogu samo reproducirati. C Indikator proteklog/preostalog vremena/Indikator datuma i vremena snimanja D Naziv mape/naziv poruke/naziv izvođača/indikator naziva datoteke E Indikator baterija Dok se upotrebljavaju punjive ili obične baterije, indikator prikazuje preostali napon baterija. Tijekom punjenja punjivih baterija, prikazuje se animacija. F Broj poruke Broj odabrane poruke prikazuje se kao brojnik, a ukupan broj poruka u mapi kao nazivnik. G Oznake prioriteta Prikazuju se ako je uz poruku stavljena oznaka prioriteta. H Indikator knjižne oznake (bookmark) Prikazuje se ako je u poruku umetnuta knjižna oznaka (bookmark). I Indikator alarma Prikazuje se ako je uz poruku podešen alarm. 10

J Indikator ponavljanja reprodukcije : Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije jedne poruke. : Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije poruka iz jedne mape. ALL: Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije svih poruka. K Indikator efekta zvuka Prikazuje postavku "EFFECT" u izborniku. BA1 : Odabrano je "BASS1". Naglašavaju se basovi. BA2 : Odabrano je "BASS2". Dodatno se naglašavaju basovi. L Indikator načina snimanja Prikaz odabranog načina snimanja kad je IC rekorder u stop modu, te prikaz trenutnog načina snimanja kad je IC rekorder u modu reprodukcije. Ν, Ξ, Ο : MP3 datoteke snimljene pomoću IC rekordera Π, Ρ : LPCM datoteke snimljene pomoću IC rekordera Ύ, Ό, ΐ, Ί, Μ : LPEC datoteke snimljene pomoću IC rekordera Detalje potražite u "Odabir moda za snimanje" (str. 30). Prikazuje se sljedeće ako je datoteka prebačena s računala. Α : Prebačena MP3 datoteka Κ : Prebačena LPCM datoteka Β: Prebačena WMA datoteka Prikazuje se sljedeća ikona ako IC rekorder ne može prepoznati datoteku. в M Indikator razine snimanja Prikazuje trenutno odabranu osjetljivost mikrofona za snimanje. Ю : Snimanje uz nisku razinu snimanja. Я : Snimanje uz visoku razinu snimanja. а : Snimanje uz još višu razinu snimanja. б : Snimanje uz pravilan balans za glazbu. Λ : Snimanje u ručnom modu snimanja. 11