Views
8 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Priprema Korak 1:

Priprema Korak 1: Priprema napajanja uređaja Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera. Umetanje baterija 1 Pomaknite i podignite pokrov pretinca za baterije. 3 Napunite baterije spajanjem (USB) priključnice IC rekordera s uključenim računalom. Računalo U USB priključnicu računala U (USB) priključnicu USB spojni kabel IC rekorder 2 Umetnite dvije NH-AAA punjive baterije pazeći na oznake polariteta te zatvorite pokrov pretinca. Dok se baterije pune, prikazuje se "CONNECTING" i animacija preostalog napona i punjenja baterija. Kad indikator baterije postane "", punjenje je završeno. (Vrijeme punjenja: približno 4 sata*) 14

Kada prvi put upotrebljavate IC rekorder ili ako ga niste upotrebljavali neko vrijeme, preporučuje se da punite baterije više puta dok se ne prikaže indikator "". Ako se ne prikazuje indikator baterija, punjenje nije bilo ispravno. Ponovite postupak od koraka 1. * Vrijeme je samo okvirno i vrijedi za potpuno punjenje potpuno praznih baterija pri sobnoj temperaturi. Vrijeme punjenja ovisi o preostalom naponu i stanju baterija. Također je potrebno više vremena ako je temperatura baterija niska ili ako su baterije zamijenjene tijekom prijenosa podataka na IC rekorder. Odspajanje IC rekordera od računala Slijedite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti. 1 2 Provjerite da indikator rada ne treperi. Odspojite USB kabel IC rekordera iz USB priključnice računala. Na zaslonu Windowsa, lijevom tipkom miša kliknite na "Safely Remove Hardware" u traci sa zadacima i kliknite na "Safely remove USB Mass Storage Device". Na zaslonu Macintosh računala, povucite ikonu "IC RECORDER" s radne površine u "Trash" i pustite je ondje. Detalje o odspajanju IC rekordera pogledajte u uputama za uporabu računala. Priprema 15