Views
4 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Automatsko pokretanje

Automatsko pokretanje snimanja pri pojavi zvuka – VOR funkcija Funkcija VOR je početno podešena na "OFF" kad kupite IC rekorder. 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik. 2 Pritisnite ili za odabir "VOR" i zatim pritisnite . , 3 Pritisnite ili za odabir "ON" i zatim pritisnite . /MENU Funkciju VOR (Voice Operated Recording) možete podesiti na "ON" kako biste omogućili da IC rekorder započne snimanje kad prepozna zvuk i prekine kad zvuk nestane te tako izbjegli snimanje za vrijeme tišine. 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje izbornika. 5 Pritisnite (snimanje/pauza). Na pokazivaču se prikazuje "̉" i "̣". 42

Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk. Snimanje se pauzira kad se ne prepoznaje zvuk a indikatori "̣" i "̃" trepere. Kad IC rekorder ponovno prepozna zvuk, snimanje se nastavlja. Isključivanje VOR funkcije Podesite "VOR" na "OFF" u koraku 3. Napomene 66 Na funkciju VOR utječu okolni zvukovi. Podesite "REC LEVEL" u izborniku u skladu s uvjetima snimanja. Ako snimanje nije zadovoljavajuće nakon promjene osjetljivosti mikrofona ili ako želite snimiti nešto važno, podesite "VOR" na "OFF" u izborniku. 66 Ako pritisnete (snimanje/pauza) za pauziranje snimanja tijekom VOR snimanja, treperi samo "̃". 66 Tijekom sinkroniziranog snimanja (str. 51), ručnog snimanja (str. 35) i predsnimanja (str. 38), funkcija VOR ne radi. Dijeljenje poruke u dva dijela tijekom snimanja DIVIDE/ Snimanje Poruku možete podijeliti tijekom snimanja tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. 43