Views
2 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

4 Pritisnite (stop) za

4 Pritisnite (stop) za zatvaranje izbornika. 5 Kad se reproducira poruka kojoj želite dodati snimku, pritisnite (snimanje/pauza). Prikazuje se "ADD REC? [REC] TO EXECUTE". Detalje o reprodukciji potražite na str. 54. Napomene 66 Snimka se ne može dodati ako je datoteka poruke dosegla maksimalnu veličinu (1 GB kod LPEC i MP3 datoteka ili 2 GB kod LPCM datoteka). 66 Nije moguće dodati snimku u LPCM datoteku ili MP3 datoteku koja nije snimljena pomoću IC rekordera. 66 Ako je nakon koraka 5 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od koraka 5. 66 Ne možete dodati snimku ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora. 66 Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja. 6 Dok se prikazuje "ADD REC? [REC] TO EXECUTE", pritisnite (snimanje/ pauza). Indikator rada svijetli crveno. Nova snimka se dodaje na kraj trenutno odabrane poruke. 7 Pritisnite (stop) za zaustavljanje snimanja. 46

Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije Početno mjesto dodatne snimke Poruka 2 Poruka 3 Poruka 4 Izbrisani dio poruke 2 Indikator rada Poruka 2 Poruka 3 Poruka 4 Dodana snimka u Poruci 2 , /MENU Prvo odaberite poruku kojoj želite dodati snimku preko poruke. 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik. 2 Pritisnite ili za odabir "ADD/ OVERWRITE" i zatim pritisnite . Snimanje Kad je opcija "ADD/OVERWRITE" u izborniku podešena na "OVERWRITE" možete dodati snimku nakon odabranog mjesta u snimljenoj poruci. Dio poruke nakon odabranog mjesta se briše. 47