Views
7 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Kad se poruke

Kad se poruke reproduciraju do kraja posljednje poruke 66 Kod reprodukcije ili ubrzane reprodukcije do kraja zadnje poruke, "MESSAGE END" zatrepće 5 puta i indikator rada svijetli zeleno. (Ne čuje se zvuk reprodukcije.) 66 Kad "MESSAGE END" prestane treperiti i indikator rada se isključi, IC rekorder se zaustavlja na početku zadnje poruke. 66 Ako pritisnete i zadržite dok treperi "MESSAGE END", poruke se ponovno reproduciraju uz ponavljanje i normalna reprodukcija će se nastaviti na mjestu gdje otpustite tipku. 66 Ako je zadnja poruka duga i želite početi reprodukcije negdje dalje u poruci, pritisnite i zadržite za prijelaz na kraj poruke i zatim pritisnite dok treperi "MESSAGE END" za povratak na željeno mjesto. 66 Za ostale poruke (osim zadnje), prijeđite na početak sljedeće poruke i reproducirajte unatrag do željenog mjesta. Za Učinite sljedeće zaustavljanje Pritisnite (stop) ili . na trenutnom Za nastavak reprodukcije položaju od tog mjesta, ponovno (funkcija pauze pritisnite . reprodukcije) povratak na Jednom pritisnite .** početak trenutne poruke* povratak na prethodne poruke prijelaz na sljedeću poruku* prijelaz na sljedeće poruke Pritisnite više puta. (Kada je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.) Jednom pritisnite .** Pritisnite više puta. (Kada je uređaj zaustavljen, zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.) * Ako ste umetnuli knjižnu oznaku u poruku, IC rekorder se zaustavlja na njoj. ** Funkcije su dostupne kad je opcija "EASY SEARCH" podešena na "OFF" (str. 85). 56

Ponavljanje reprodukcije poruke Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite tipku dok se ne prikaže "1". Ponavljat će se reprodukcija odabrane poruke. Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno pritisnite . Odabir moda reprodukcije , A-B/ /MENU Reprodukcija Mod reprodukcije možete odabrati u izborniku. 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik. 57