Views
5 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Opcije izbornika

Opcije izbornika Postavke (*: Početna postavka) Str. DETAIL MENU LIMITER PRE REC SYNC REC Automatski podešava ulaznu razinu kako bi se spriječilo izobličavanje zvuka kod previsoke ulazne razine signala. ON*: Aktivirana je funkcija LIMITER. OFF: Funkcija LIMITER je isključena. Napomena Ako je "REC LEVEL" podešeno na "MANUAL", postavka ima učinka. Funkcija omogućuje snimanje zvuka najviše pet sekundi prije pokretanja snimanja. Zvuk do 5 sekundi snima se u memoriju. ON: Aktivirana je funkcija predsnimanja. OFF*: Isključena je funkcija predsnimanja. Ako se podesi na "ON", IC rekorder prelazi u pauzu snimanja ako nema zvuka dulje od 2 sekunde, nakon čega pokreće snimanje nove poruke kad se prepozna zvuk. ON: Aktivirana je funkcija sinkroniziranog snimanja. OFF*: Isključena je funkcija sinkroniziranog snimanja. Napomena Snimanje uz funkciju sinkroniziranog snimanja moguće je samo ako ste spojiti drugi uređaj na IC rekorder pomoću audio spojnog kabela i podesili "SELECT INPUT" na "AUDIO IN". 37 38 51 88

Opcije izbornika Postavke (*: Početna postavka) Str. SELECT INPUT Odabir vanjskog ulaza koji će se snimati preko priključnice (mikrofon). MIC IN*: Odabir snimanja poruke preko vanjskog mikrofona. AUDIO IN: Odabir kod snimanja pomoću drugog uređaja. DATE & TIME Podešavanje sata uređaja. AUTO*: Kad je IC rekorder spojen na računalo na kojem je otvoren Digital Voice Editor, sat će se automatski uskladiti s onim na računalu. MANUAL: Sat možete podesiti podešavanjem godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom. TIME DISPLAY Podešavanje formata sata. 12-HOUR: 12:00AM = ponoć, 12:00PM = podne 24-HOUR*: 0:00 = ponoć, 12:00 = podne 49, 50 19 – Uporaba izbornika 89