Views
8 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Guida di configurazione rapid

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Guida di configurazione rapid

Steg 2: Ställa klockan

Steg 2: Ställa klockan , Ställa klockan när batterierna laddats om 1 Tryck på eller för att ställa in månad, dag, timme och minuter i denna ordning, tryck sedan på . /MENU ”EXECUTING….” visas och klockan är nu ställd. 2 Tryck på (stopp) för att återgå till visningen i stoppläge. Innan du kan använda larmfunktionen eller spela in datum- och tidsinformation måste du ställa klockan. Fönstret för inställning av klockan visas när du första gången sätter i batterierna, eller om du sätter i batterierna på nytt efter att det har varit uttagna från ICinspelaren i mer än tre minuter. ”SET DATE & TIME” visas och därefter blinkar årtalet i teckenfönstret.

Steg 3: Ställa in språket som ska visas i teckenfönstret 2 Tryck på eller för att välja ”DETAIL MENU” och tryck sedan på . 3 Tryck på eller för att välja ”MENU LANGUAGE” och tryck sedan på . , /MENU Du kan välja det språk som ska användas för meddelanden, menyer, mappnamn, filnamn osv, 6 språk (europeisk modell)/11 språk (övriga modeller). 1 Tryck och håll /MENU nedtryckt för att öppna menyläget. Menylägets fönster visas. 4 Tryck på eller för att välja språket som du vill använda, och tryck sedan på . Följande språk kan väljas. Europeisk modell: Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Pyccкий (ryska) Övriga modeller: Deutsch (tyska), English (engelska), Español (spanska), Français (franska), Italiano (italienska), Pyccкий (ryska), (japanska), (koreanska), (kinesiska), (kinesiska), (thailändska) 5 Tryck på (stopp) för att lämna menyläget.