Views
8 months ago

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documenti garanzia Danese

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documenti garanzia Danese

Turvallisuus- ja

Turvallisuus- ja säännösopas Tietoja VAIO-tietokoneesta FI Turvallisuuteen liittyviä tietoja ❑ Varoitus: Tämä laite on maadoitettava. (Paitsi kaksinastaisella liittimellä varustetut tuotteet.) ❑ Tietokoneen sammuttaminen -painikkeesta (virta) ei kytke tietokonetta kokonaan irti verkkovirrasta. Jos haluat irrottaa tietokoneen kokonaan verkkovirrasta, irrota verkkolaite tai virtajohto verkkovirrasta. Pistorasian tulee olla laitteen läheisyydessä ja siihen on päästävä helposti käsiksi. ❑ Päälaitteen tai sen lisävarusteiden avaaminen tai purkaminen saattaa aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei korvaa. ❑ Älä avaa koteloa sähköiskuvaaran takia. Vain valtuutetut henkilöt saavat tehdä huoltotöitä. ❑ Älä altista tietokonetta tai sen osaa sateelle tai kosteudelle, sillä se saattaa aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran. ❑ Älä kytke akun metalliliittimiä yhteen tai anna niiden kastua esimerkiksi läikyttämällä niiden päälle vettä, mehua tai kahvia. ❑ Vältä altistumista, suoralle auringonvalolle tai lämmittimille. Ylikuumeneminen saattaa vaurioitta laitetta. ❑ Älä tuki ilman sisään- tai ulostuloaukkoja tietokoneen ollessa käynnissä. ❑ Ilma-aukkojen tukkiminen rajoittaa ilman kiertoa, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemista ja aiheuttaa näin tietokoneen osien vääristymistä, tietokoneen toimintahäiriön tai tulipalovaaran. ❑ Varmista seuraavilla varotoimilla, että ilmankierto on riittävä ja tietokone toimii luotettavasti. ❑ Älä aseta tietokonetta kangaspinnoille, kuten matoille, tyynyillä tai peitoilla peitetyille alustoille, verhojen lähelle tai pölyisille pinnoille, sillä tällöin tietokoneen ilma-aukot voivat tukkeutua. Käytä tietokonetta aina tasaisella alustalla. ❑ Älä käytä tietokonetta tai verkkolaitetta, jos se on peitetty kankaalla tai kiedottu kankaaseen. Varmista, että verkkolaitteen ympäristö on puhdas. ❑ Ennen kuin asetat tietokoneen kassiin, varmista, että tietokone on sammutettu tai lepotilassa ja ettei virran merkkivalo pala. ❑ Älä tartu tietokoneeseen, ennen kuin se on viilentynyt. Ilma-aukkojen ympäristö voi olla erittäin kuuma. ❑ Ei ole suositeltavaa pitää tietokonetta sylissä käytön aikana. Tietokoneen pohjan lämpötila voi nousta normaalin käytön aikana. Pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa epämukavuutta tai palovammoja. ❑ Vältä ihokosketusta verkkolaitteen kanssa. Jos verkkolaite kuumenee ja tuntuu epämukavalta, siirrä se kauemmas itsestäsi. ❑ Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi Norjassa myös IT-virranjakelujärjestelmissä, joiden pääjännite on 230 V. ❑ Ääni ja kuva saattaa vääristyä, jos laite sijoitetaan sähkömagneettista säteilyä lähettävän laitteen lähelle. 27