Views
8 months ago

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documenti garanzia Ceco

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documenti garanzia Ceco

Sony,

Sony, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Sony, VAIO a logo VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

CZ Obsah Průvodce předpisy a bezpečnostní informace....................5 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN .................12 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN................14 Průvodce předpisy pro technologii BLUETOOTH.............15 Záruka................................................................................16 Odborná pomoc společnosti Sony....................................22 SK Obsah Sprievodca bezpečnosťou a predpismi ............................27 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .....................33 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN ....................35 Regulačná príručka k pripojeniu BLUETOOTH .................36 Záruka................................................................................37 Služby technickej podpory spoločnosti Sony ...................43 3