Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Documenti garanzia Finlandese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Documenti garanzia Finlandese

Veiledning om sikkerhet

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Informasjon for VAIO datamaskin Sikkerhetsinformasjon ❑ Advarsel: Apparatet må kobles til jord. (med unntak av produkter med 2-pinnersstøpsel.) ❑ Hvis datamaskinen slås av med bruk av strømknappen eller strømbryteren, kobles ikke datamaskinen fullstendig fra strømnettet. Trekk ut AC-adapteren eller strømkabelen fra stikkontakten for å koble datamaskinen fullstendig fra. Strømuttaket må installeres nært utstyret og må være lett tilgjengelig. ❑ Hovedenheten eller tilbehøret må ikke åpnes eller demonteres, uansett årsak, da dette kan føre til skader som ikke omfattes av garantien. ❑ Kabinettet må ikke åpnes, da dette kan medføre elektrisk støt. Alle reparasjon skal utføres av fagfolk. ❑ Det kan oppstå forstyrrelser på lyd og bilde hvis utstyret plasseres nært annet utstyr som sender ut elektromagnetisk stråling. ❑ For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt, må produktet eller tilbehøret ikke utsettes for regn eller fukt. ❑ Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice. ❑ Luftekanalene må ikke blokkeres, og datamaskinen bør ikke plasseres på støvete overflater. ❑ Det anbefales at du ikke har datamaskinen direkte på fanget. Temperaturen på basedelen av enheten kan øke ved normal bruk, og dette kan over tid føre til ubehag eller brannskader. ❑ Ikke la AC-adapteren komme i kontakt med huden. Flytt AC-adapteren vekk fra kroppen hvis den blir varm og forårsaker ubehag. ❑ Dette apparatet er også utformet for IT-strømsystem med fase-til-fase-spenning på 230 V, for kunder i Norge. Kun for VAIO bærbar datamaskin Skaff deg kunnskap om og overhold begrensninger om bord på fly når det gjelder bruk av trådløse funksjoner. Hvis flyselskapet forbyr bruk av trådløse funksjoner om bord, må du slå av WIRELESSbryteren på maskinen før du går om bord i flyet. Radiobølger kan forårsake forstyrrelser på flyets utstyr, noe som kan føre til alvorlig ulykke. 72

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Laseradvarsel Maskinens optiske stasjon er klassifisert som et CLASS 1 LASER PRODUCT, og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Products Safety Standard) IEC/EN 60825-1. Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. For integrert optisk stasjon Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli direkte utsatt for strålen. - Maksimal effekt: 390μW ( λ 650 nm), 563μW ( λ 780 nm), 39μW ( λ 405 nm) - Stråledivergens: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ780 nm), 0,85 ( λ 405 nm) - Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge NO For VPCZ1-serier med optisk stasjon Disse modellene klassifiseres som CLASS 1 LASER PRODUCTS og overholder kravene i EU-standarden for lasersikkerhet (Laser Product Safety Standard) IEC/EN 60825-1(2007). Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli direkte utsatt for strålen. - Maksimal effekt: 390μW ( λ 650 nm), 563μW ( λ 780 nm), 39μW ( λ 405 nm) - Stråledivergens: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ780 nm), 0,85 ( λ 405 nm) - Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre sikkerhetsfare. Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling. CLASS 1-etiketten er plassert på undersiden av maskinen, ved siden av modellnummeret. CLASS 3B-advarselsetiketten er plassert på rammen under enhetens tastatur eller inni batterirommet. 73