Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n104 N Ta ur och sätta i minnesmoduler Så här byter du eller lägger till en minnesmodul 1 Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning. 2 Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet. 3 Vänta ungefär en timme tills datorn har svalnat. 4 Skruva loss skruven (anges med pilen nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket. 5 Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n105 N 6 Ta ut den installerade minnesmodulen så här: ❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1). Minnesmodulen är nu lossad. ❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2). 7 Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.