Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n112 N Hantera datorn ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från nätuttaget och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen. Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för ❑ värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler ❑ direkt solljus ❑ stora mängder damm ❑ fukt eller regn ❑ mekaniska vibrationer eller stötar ❑ starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ hög luftfuktighet. Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn inte fungerar. Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n. Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken. Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar ett auktoriserat Sonyservice/supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).

Försiktighetsåtgärder > Hantera datorn n113 N ❑ ❑ Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas. Tryck inte på LCD-skärmen eller på kanterna när du öppnar LCD-skärmlocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna LCD-skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna. ❑ Bär din dator i en väska som är särskilt utformad för det.