Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > n122 N ❑

Felsökning > n122 N ❑ Tangentbord (sidan 159) ❑ Disketter (sidan 160) ❑ Ljud/video (sidan 161) ❑ ”Memory Stick” (sidan 164) ❑ Kringutrustning (sidan 165)

Felsökning > Användning av datorn n123 N Användning av datorn Vad ska jag göra om datorn inte startar? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser. Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat. Koppla ur alla anslutna USB-enheter (om det finns några) och starta sedan om datorn. Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet och starta sedan om datorn. Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna. Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information. Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn genom att trycka på strömbrytaren. Kontrollera att datorns LCD-bakgrundsbelysning är på. Se Använda specialfunktionsknappar (sidan 37) för att sätta på LCD-bakgrundsbelysningen. Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme. Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.