Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n128 N Hur ändrar jag startenhetsordningen? Du kan ändra startenhetsordning med en av BIOS-funktionerna. Gör så här: 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Tryck på < eller , för att välja Boot. 4 Tryck på M eller m för att välja önskad prioritet under Boot Priority och tryck sedan på Enter. 5 Tryck på M eller m för att välja den enhet som du vill tilldela prioriteten och tryck sedan på Enter. 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter. Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten till datorn? För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet. Starta datorn och tryck på F11 när logotypen VAIO visas. Varför är min dator långsam och processorns klockfrekvensen låg medan datorn körs på batteriet? När datorn körs på batteriet minskar processorns klockfrekvensen för att spara på batteriet, vilket gör att datorn blir långsammare. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

Felsökning > Systemuppdatering/Säkerhet n129 N Systemuppdatering/Säkerhet Hur hittar jag viktiga uppdateringar till datorn? Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programmen: Windows Update och VAIO Update. Se Uppdatera datorn (sidan 29) om du vill ha mer information. Hur schemalägger jag installationen av Windows-uppdateringar på datorn? Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna. Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt: ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar. 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet. 3 Klicka på Åtgärdscenter. 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.