Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning >

Felsökning > Bluetooth-teknik n142 N Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator? ❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den Bluetooth-enhet jag vill kommunicera med? (sidan 141). ❑ Kontrollera att de andra enheterna är verifierade. ❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra. Varför är Bluetooth-anslutningen långsam? ❑ ❑ ❑ ❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra. Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av Bluetooth-enheter eller trådlöst LAN, används även av andra enheter. Även om Bluetooth-enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, distanserna blir kortare, eller att kommunikationen avbryts. Om den version av Bluetooth-standard som används i Bluetooth-enheten som du vill kommunicera med inte är samma version som den som används på din dator minskar kommunikationshastigheten. Kommunikation med högre hastighet mellan datorn och Bluetooth-enheter är tillgänglig om de stöder Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed (HS). Aktivera trådlöst LAN och Bluetooth-funktionerna på datorn för kommunikation med högre hastighet. ! Vissa Bluetooth-profiler stöder inte kommunikation med hög hastighet.

Felsökning > Bluetooth-teknik n143 N Varför kan jag inte använda tjänster som stöds av den anslutna Bluetooth-enheten? Det går bara att ansluta tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionen. Mer information finns i Windows Hjälp och support. Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan? När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn. Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionen när jag loggar in på min dator som standardanvändare? Bluetooth-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet. Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag byter användare? Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte Bluetooth-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Logga ut. Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen? Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.