Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning >

Felsökning > Bluetooth-teknik n144 N Vad ska jag göra om jag inte hör ljud från hörlurarna eller ljud-/grafikkortet? Kontrollera om dina hörlurar eller ditt ljud-/grafikkort stöder innehållsskyddet SCMS-T. Om så inte är fallet måste du ändra SCMS-T-inställningarna för att ansluta enheten med hjälp av Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Så här ändrar du SCMS-T-inställningarna: ✍ Vissa VAIO-modeller identifierar support för innehållsskyddet SCMS-T på en destinationsenhet för automatisk omkonfigurering av SCMS-T-inställningarna. På sådana modeller visas inte SCMS-T Settings i steg 3 eftersom dessa inställningar inte behöver ändras manuellt. 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på ikonen för den enhet du vill ansluta med A2DP och välj Control. 3 Klicka på SCMS-T Settings. 4 Klicka på Nej när meddelandet Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection visas. Vad ska jag göra om inte Bluetooth-ikonen visas i Aktivitetsfältet? ❑ ❑ Se till att omkopplaren bredvid Bluetooth är ställd på On i fönstret VAIO Smart Network. Så här visar du Bluetooth-ikonen i Aktivitetsfältet: 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på Bluetooth-enhetens ikon och klicka på Bluetooth-inställningar. 3 Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.

Felsökning > Optiska skivor n145 N Optiska skivor Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva? Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här: 1 Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad. 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten. 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 111). Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är i normalläge. Tryck på utmatningsknappen. Klicka på Start och sedan på Dator om utmatningsknappen inte fungerar. Högerklicka sedan på ikonen för den optiska skivenheten och välj Mata ut. Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell utmatning på den optiska skivenheten. Försök med att starta om datorn.