Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Bildskärm

Felsökning > Bildskärm n152 N Varför visas inte videon på bildskärmen? ❑ ❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en video på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen. Se Välja visningslägen (sidan 81) för information om hur du ändrar visningsbilden. Du kan även trycka på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 33) om du vill ha mer information. Videominnet i datorn kanske inte räcker till för att visa högupplösta videor. I så fall får du minska upplösningen på LCD-skärmen. Så här ändrar du skärmupplösningen: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka i listrutan intill Upplösning. 3 Dra skjutreglaget uppåt för att öka upplösningen eller nedåt för att minska den. ✍ Du kan kontrollera den totala mängden tillgängligt grafikminne och videominne. Högerklicka på skrivbordet, markera Skärmupplösning och klicka på Avancerade inställningar och fliken Bildskärmskort. Värdet som visas kan skilja sig från den verkliga mängden minne på datorn. Vad ska jag göra om skärmen är mörk? ❑ ❑ Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6. Om du blockerar omgivningsljussensorn blir skärmen svart. Se till att sensorn inte blockeras. Varför skiftar LCD-ljusstyrkan när jag laddar den eller växlar tillbaka datorn till normalläge från vänteläge? Det kan inträffa på modeller med LED-bakgrundsbelysning när LCD-färgerna kalibreras och innebär inte att ett fel har uppstått.

Felsökning > Bildskärm n153 N Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom? Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 33) om du vill ha mer information. Hur kör jag Windows Aero? Gör så här om du vill köra Windows Aero: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa. 2 Välj önskat tema från Aero-teman. Information om funktioner i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D finns i Windows Hjälp och support.