Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Varumärken > n166 N

Varumärken > n166 N Varumärken SONY, SONY-logotypen, VAIO och VAIO logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. , ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2” och ”Memory Stick”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394. i.LINK och i.LINK logotypen ” ” är varumärken som tillhör Sony Corporation. Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoftkoncernen. Blu-ray Disc och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions. WinDVD for VAIO och WinDVD BD är varumärken som tillhör InterVideo, Inc. ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc. AMD, AMD-logotypen med pilen, ATI och kombinationer av dessa, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

Varumärken > n167 N SD-logotypen är ett varumärke. SDHC-logotypen är ett varumärke. SDXC-logotypen är ett varumärke. Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. , ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken som tillhör Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc. ”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc. ”PlaceEngine” är utvecklat av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används på licens från Koozyt, Inc. ”TransferJet” och ”TransferJet”-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation. ”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena och ® utelämnats. Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare. Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.