Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 40 N 3 Lägg en skiva i mitten av skivfacket med etiketten uppåt och tryck försiktigt ned skivan tills den klickar på plats. ! Tryck inte på skivfacket. Håll fast botten på skivfacket när du placerar/tar bort en skiva i/från facket. 4 Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt. ! Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 41 N Skivor som stöds Du kan läsa information från och/eller bränna CD, DVD och Blu-ray Disc med datorn, beroende på vilken modell du har. I diagrammet nedan kan du se vilken typ av optisk skivenhet som stöder vilka skivmedier. CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/RW DVD+R/ RW DVD+R DL (Dubbla lager) DVD-R DL (Dubbla lager) UI: uppspelning och inspelning U: uppspelning, men ej inspelning –: varken uppspelning eller inspelning DVD- BD-ROM BD-R/RE *3 RAM *1 *2 DVD SuperMulti-enhet U UI *5 U UI UI UI UI UI – – Blu-ray Disc-enhet med DVD SuperMulti Blu-ray Disc- ROM-enhet med DVD SuperMulti U UI *5 U UI UI UI UI UI U UI *4 U UI *5 U UI UI UI UI UI U U *1 Datorns DVD SuperMulti-enhet stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett. *2 Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stöds inte. DVD-RAM version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stöds inte. *3 Datorns Blu-ray Disc stöder inte BD-RE-media i version 1.0-format eller Blu-ray Disc-media med kassett. *4 Stöder skrivning till BD-R Part1-skivor av version 1.1/1.2/1.3 (skivor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB) och BD-RE Part1-skivor av version 2.1 (sidor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB). *5 Det finns inget stöd för att skriva data till Ultra Speed CD-RW.