Views
3 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda Bluetooth-funktionen n 70 N Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionen. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetooth-funktionen finns i Windows Hjälp och support. 1 Slå på WIRELESS-brytaren. 2 Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet. 3 Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network. Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.

Använda din VAIO-dator > Använda Bluetooth-funktionen n 71 N Koppla från kommunikation via Bluetooth Så här kopplar du från kommunikation via Bluetooth 1 Stäng av Bluetooth-enheten som kommunicerar med datorn. 2 Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.