Views
5 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Svedese

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 78 N ✍ Om den externa bildskärmen är utrustad med en HDMI-inport, ansluter du ena änden på en HDMI-kabel till datorns HDMI-utport och den andra änden till bildskärmens HDMI-inport. Om du vill ansluta en TFT/DVI-monitor kan du använda en HDMI till DVI-D-adapter för att ansluta den till HDMI-utporten på datorn. HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 79 N Ansluta en TV till en HDMI-inport Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn. Så här ansluter du en TV till datorn ! För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 161). 1 Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns HDMI-utport (3) och den andra änden till TV:n. 3 Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången. 4 Ställ in TV-konfigurationssystemet. ! Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.