Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding >

Fejlfinding > Genopretning n132 N Hvordan kan jeg reducere størrelsen af genoprettelsesområdet? Computerens indbyggede lagerenhed indeholder et genoprettelsesområde, hvor de data, der skal bruges til systemgenoprettelse, er gemt. Hvis computeren har en solid state-disk, ønsker du muligvis at fjerne disse data for at minimere genoprettelsesområdet. 1 Indsæt et genoprettelsesmedie i det optiske diskdrev, mens computeren er i normal tilstand, sluk computeren, og tænd den derefter igen. ! Brug det genoprettelsesmedie, du oprettede, da du fik computeren. ✍ Hvis du bruger et eksternt optisk diskdrev (medfølger ikke), skal du genstarte computeren og trykke på tasten F11 flere gange, når VAIO-logoet vises. 2 Tryk på tasten M eller m for at vælge VAIO Care Rescue, og tryk på tasten Enter. 3 Klik på Tools og Start advanced recovery wizard. ✍ Når meddelelsen Do you need to rescue data? vises, skal du om nødvendigt sikkerhedskopiere dine data. 4 Følg vejledningen på skærmen, indtil vinduet Select recovery type vises. 5 Vælg Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Følg vejledningen på skærmen. ! Fremgangsmåden ovenfor omfatter en systemgenoprettelse. Du mister de programmer og data, du føjede til lagerenheden, inden dataene til systemgenoprettelse blev fjernet. Når du har fjernet dataene til systemgenoprettelse, skal du bruge genoprettelsesmedierne, hvis du vil udføre en systemgenoprettelse på et senere tidspunkt.

Fejlfinding > Batteri n133 N Batteri Hvordan kan jeg se status for batteriets opladning? Du kan kontrollere opladningsindikatoren, der viser batteriets opladningsstatus. Se Opladning af batteriet (side 22) for at få flere oplysninger. Hvornår bruger computeren vekselstrøm fra elnettet? Når computeren er sluttet til en stikkontakt via vekselstrømsadapteren, bruger den strøm fra elnettet, selvom batteriet er indsat. Hvornår skal jeg genoplade batteriet? Genoplad batteriet, når: ❑ Batteriet er ved at løbe tør for strøm, og både opladnings- og strømindikatoren blinker. ❑ Du ikke har brugt batteriet i en længere periode. Hvornår skal jeg udskifte batteriet? Der vises en meddelelse om, at du skal udskifte batteriet, når batteriet er ved at være brugt op. Du kan se batteriets opladningskapacitet ved hjælp af funktionen Battery i VAIO Control Center. Er det tegn på en fejl, når det indsatte batteri bliver varmt? Nej, det er normalt, at batteriet bliver varmt, når det forsyner computeren med strøm.