Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding > Indbygget

Fejlfinding > Indbygget kamera n136 N Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder i videoer, som afspilles, når computeren kører på batteristrøm? Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Slut computeren til stikkontakten. Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer? Problemet opstår, når du bruger kameraet i lys fra lysstofrør. Det skyldes en uoverensstemmelse mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden. Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre kameraets retning eller billedernes lysstyrke. I nogle programmer kan du eliminere billedflimmer ved at angive en værdi for en af kameraegenskaberne (f.eks. lyskilde, flimren osv.). Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder? Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis: ❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten. ❑ belastningen af CPU'en øges. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvad skal jeg gøre, hvis computeren bliver ustabil, når den skifter til en strømbesparelsestilstand, mens det indbyggede kamera bruges? Hvis computeren automatisk skifter til slumre- eller dvaletilstand, skal du ændre den relevante indstilling for strømbesparelsestilstande. Se Brug af strømbesparelsestilstande (side 27), hvis du vil ændre indstillingen.

Fejlfinding > Netværk (LAN/trådløst LAN) n137 N Netværk (LAN/trådløst LAN) Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Afstanden og eventuelle forhindringer mellem enhederne har betydning for, hvordan forbindelsen fungerer. Du er muligvis nødt til at flytte computeren væk fra forhindringer eller tættere på det adgangspunkt, du anvender. Kontroller, at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren. Sørg for, at adgangspunktet er tilsluttet strømforsyningen. Hvis du vil slutte computeren til et trådløst LAN-adgangspunkt via 5-GHz båndet, skal du vælge båndet på 5 GHz eller både båndet på 2,4 GHz og båndet på 5 GHz under Wireless LAN Settings i indstillingsvinduet VAIO Smart Network. Trådløs LAN-kommunikation (IEEE 802.11a-standarden) via 5-GHz båndet, der kun kan anvendes på udvalgte modeller, er som standard deaktiveret. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere indstillingerne: 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på Vis netværksstatus og -opgaver under Netværk og internet. 3 Klik på Opret forbindelse til et netværk for at bekræfte, at adgangspunktet er valgt. Kontroller, at krypteringsnøglen er korrekt.