Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Danese

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 20 N 3 Skub batteriet skråt ind i batterirummet, indtil tapperne (2) på siderne af batterirummet sidder i de U-formede indhak (3) på hver side af batteriet. 4 Skub batteriet ned i rummet, indtil der lyder et klik. 5 Skub knappen LOCK udad, så batteriet sidder fast i computeren.

Introduktion > Brug af batteriet n 21 N Sådan fjerner du batteriet ! Du mister alle data, der ikke er gemt, hvis du fjerner batteriet, mens computeren er tændt og ikke er tilsluttet vekselstrømsadapteren. 1 Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned. 2 Skub knappen LOCK til batterilåsen (1) indad. 3 Skub batterilåsen RELEASE (2) til side, og hold den i denne position, mens du sætter fingerspidserne ind under tappen (3) på batteriet og drejer batteriet i pilens retning. Skub derefter batteriet væk fra computeren. ! Af sikkerhedshensyn anbefales det på det kraftigste, at du bruger ægte genopladelige Sony-batterier og -vekselstrømsadaptere, som opfylder kvalitetsstandarderne og leveres af Sony til din VAIO-computer. Nogle VAIO-computere kan muligvis kun fungere med et ægte Sony-batteri.