Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Documenti garanzia Danese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Documenti garanzia Danese

Langattoman LAN-verkon

Langattoman LAN-verkon säännösopas (vain langattoman lähiverkon laitteilla varustetut mallit) Langaton lähiverkko - tietoja säädöksistä Langaton lähiverkkotuote on radiolaite, joka on IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. VAIO-tietokoneita, joissa on kiinteä langattoman lähiverkon varustus, voi käyttää vain seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki ja Unkari. Käyttöehdot Laitetta käytettäessä LCD-näytön ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään 15 mm. Käytettäessä langattoman lähiverkon standardia IEEE 802.11b/g/n, kanavat 1–13 (2,4 GHz … 2,4835 GHz) voi valita sekä sisä- että ulkokäyttöä varten. Ranskaa, Italiaa ja Norjaa koskevat kuitenkin seuraavat rajoitukset: ❑ ❑ ❑ Ranska: Kun tuotetta käytetään sisätiloissa, kaikkia kanavia voi käyttää rajoituksetta. Ulkona voi käyttää vain kanavia 1–6. Tämä tarkoittaa, että Peer-to-Peer -verkossa langaton lähiverkko -ominaisuutta voi käyttää ulkona vain, jos vertaisasema luo yhteyden valtuutettuun kanavaan (toisin sanoen kanaviin 1–6). Infrastruktuuritilaa käytettäessä on varmistettava ennen yhteyden luomista, että käyttöpiste on määritetty kanaviin 1–6. Italia: RLAN-verkon käyttöä hallinnoi: - yksityiskäyttöä koskien: 1.8.2003 annettu asetus nro 259 ("Laki elektronisesta viestinnästä"). Erityisesti artikla 104 määrittelee, milloin yleinen hyväksyntä on hankittava. Artikla 105 määrittelee, milloin ilmainen käyttö on sallittua; - koskien televiestintäverkkojen ja -palveluiden tarjoamista julkisten RLAN-verkkojen kautta: 28.5.2003 annettu ministeriön päätös lisäyksineen ja elektronista viestintää koskevan lain artikla 25 (yleinen hyväksyntä elektronisille viestintäverkoille ja palveluille). Norja: Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua Svalbardissa lähempänä kuin 20 km:n etäisyydellä Ny-Ålesundin keskustasta. 34

Langattoman LAN-verkon säännösopas Käytettäessä langattoman lähiverkon standardia IEEE 802.11a/n kanavat 36–48 (5,15 GHz … 5,25 GHz, passiivinen haku) ja kanavat 52–64 (5,25 GHz … 5,35 GHz, passiivinen haku) voi valita vain sisäkäyttöä varten, kun taas kanavat 100–140 (5,47 GHz … 5,725 GHz, passiivinen haku) voi valita sekä sisä- että ulkokäyttöä varten. Italiaa koskevat kuitenkin seuraavat rajoitukset: ❑ Italia: RLAN-verkon käyttöä hallinnoi: - yksityiskäyttöä koskien: 1.8.2003 annettu asetus nro 259 ("Laki elektronisesta viestinnästä"). Erityisesti artikla 104 määrittelee, milloin yleinen hyväksyntä on hankittava. Artikla 105 määrittelee, milloin ilmainen käyttö on sallittua; - koskien televiestintäverkkojen ja -palveluiden tarjoamista julkisten RLAN-verkkojen kautta: 28.5.2003 annettu ministeriön päätös lisäyksineen ja elektronista viestintää koskevan lain artikla 25 (yleinen hyväksyntä elektronisille viestintäverkoille ja palveluille); - yksityiskäyttöä koskien 12.07.2007 annettu ministeriön päätös. Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava organisaatio on saattanut kieltää langattoman lähiverkkotekniikan käyttämisen. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri. Jos et ole varma, onko langattoman lähiverkkotekniikan käyttö sallittua tietyssä ympäristössä, kysy lupa ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai henkilökohtaisen lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai kuulolaitteen) valmistajalta lisätietoja langattoman lähiverkkotekniikan käyttöön mahdollisesti liittyvistä rajoituksista. Vältä altistumista, suoralle auringonvalolle tai lämmittimille. Ylikuumeneminen saattaa vaurioitta laitetta. FI Häiriöt Jos laitteisto aiheuttaa häiriöitä televisiovastaanottimissa (asian voi todeta katkaisemalla laitteesta virran ja kytkemällä sen uudelleen), koeta korjata asia jollakin seuraavista tavoista: Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen, suurenna lähettimen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä, kysy apua pätevältä radio- ja TV-asentajalta. Vastuuvapautusilmoitus Sony ei ole vastuussa mistään radio- tai televisiohäiriöstä eikä mistään muusta ei-toivotusta vaikutuksesta, joka on seurausta käyttäjän väärin valitsemasta kanavasta. Väärin valitun kanavan aiheuttamien häiriöiden korjaaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. 35