Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Informace o péči a údržbě n110 N Informace o péči a údržbě Počítač ❑ ❑ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou úpravu počítače. Před čištěním počítače je třeba odpojit adaptér střídavého napětí a vyjmout akumulátor. Displej K otření používejte měkký a suchý hadřík. Otírání displeje silou by mohlo displej poškodit. Integrovaná kamera Kryt před objektivem integrované kamery čistěte štětečkem s balónkem nebo měkkým štětečkem. Značně znečištěný kryt čistěte suchým měkkým hadříkem. Kryt nečistěte silou, je citlivý na tlak. Disky ❑ ❑ ❑ Správná péče o disk je základní podmínkou dlouhodobé spolehlivosti. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidla, komerční čisticí prostředky ani antistatické spreje. Tyto látky mohou disk poškodit. Při běžném čištění uchopte disk za okraje a měkkým hadříkem otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Pokud je disk silně znečištěn, navlhčete měkký hadřík ve vodě, dobře jej vyždímejte a otírejte povrch disku směrem od středu k okrajům. Veškerou zbývající vlhkost otřete suchým měkkým hadříkem.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n111 N Manipulace s počítačem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem. Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty. Neumísťujte počítač na místa vystavená: ❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ nadměrné prašnosti, ❑ vlhkosti nebo dešti, ❑ mechanickým otřesům nebo nárazům, ❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění, ❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C, ❑ vysoké vlhkosti. Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání počítače. Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače. Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely. Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti. V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze síťové zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v části Informace o počítači VAIO (str. 5).