Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n112 N ❑ ❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte. Při otevírání displeje netlačte na displej ani jeho okraje. Displej LCD může být citlivý na tlak nebo další namáhání a tlak může poškodit obrazovku nebo její funkci. Při otevírání držte počítač jednou rukou za základnu a druhou rukou opatrně otevřete displej. Při přenášení počítače s otevřeným displejem držte počítač v obou rukou. ❑ Používejte přepravní tašku určenou pro přenášení tohoto počítače.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s displejem n113 N Manipulace s displejem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nevystavujte displej přímému slunečnímu záření. Mohlo by to displej poškodit. Při práci s počítačem u okna odstiňte přímé sluneční světlo. Zabraňte poškrábání nebo nadměrnému tlaku na povrch displeje. Hrozí jeho poškození. Při používání počítače při nízkých teplotách může na displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci. Když je na displeji delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz za několik okamžiků zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky. Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu. Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se mohou na displeji trvale zobrazovat malé černé nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu. Neměňte nastavení orientace displeje LCD v okně Nastavení počítače Tablet PC ani v případě, kdy je k dispozici jiná volba. Počítač by mohl ztratit stabilitu. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli selhání v důsledku změny nastavení. Při zavřeném displeji netlačte na kryt displeje, abyste nepoškrábali a neznečistili obrazovku.