Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Obnovení n130 N Jak mohu zjistit velikost oblasti pro obnovení? Na integrovaném paměťovém zařízení je oblast pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Chcete-li zjistit velikost oblasti pro obnovení, použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Počítač a zvolte možnost Spravovat. 2 V oblasti Úložiště v levém podokně klepněte na možnost Správa disků. Na řádku Disk 0 v prostředním podokně je zobrazena velikost oblasti pro obnovení a celková velikost jednotky C.

Řešení potíží > Obnovení n131 N Jak mohu zmenšit velikost oblasti pro obnovení? Na integrovaném paměťovém zařízení je oblast pro obnovení, kde jsou uložena data pro obnovení systému. Pokud je v počítači integrovaný disk SSD, může být vhodné odebrat tato data a zmenšit velikost oblasti pro obnovení na minimum. 1 Do optické jednotky počítače zapnutého v normálním režimu vložte médium pro obnovení systému, vypněte počítač a znovu jej zapněte. ! Použijte média pro obnovení systému vytvořená po dodání počítače. ✍ Pokud používáte externí optickou jednotku (není součástí dodávky), restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F11. 2 Klávesou M nebo m vyberte možnost VAIO Care Rescue a stiskněte klávesu Enter. 3 Klepněte na tlačítko Tools a na příkaz Start advanced recovery wizard. ✍ Po zobrazení zprávy Do you need to rescue data? zálohujte data (je-li to třeba). 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud systém nezobrazí okno Select recovery type. 5 Zvolte možnost Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Uvedený proces zahrnuje obnovení systému. Všechny aplikace a data přidané na paměťovou jednotku před odebráním dat pro obnovení systému budou ztraceny. Po odstranění dat pro obnovení systému budete k dalšímu obnovování systému potřebovat média pro obnovení.