Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n136 N Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) Co udělat, když se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut. Pokud chcete počítač připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě WLAN v pásmu 5 GHz, musí být na kartě Wireless LAN Settings v okně VAIO Smart Network nastaveno pásmo 5 GHz nebo pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Komunikace v bezdrátových sítích WLAN (podle standardu IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz, která je k dispozici pouze u některých modelů, je při výchozím nastavení vypnuta. Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 V části Síť a Internet klepněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě. 3 Klepnutím na možnost Připojit k síti zkontrolujte, zda je vybrán přístupový bod. Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.

Řešení potíží > Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) n137 N ❑ Zkontrolujte, zda je v poli Nastavení bezdrátového adaptéru v okně Možnosti napájení vybrána hodnota Maximální výkon. Kterákoli jiná možnost může způsobit selhání komunikace. Pro změnu nastavení použijte tento postup: 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu stavu režimu napájení na hlavním panelu a vyberte možnost Možnosti napájení. 2 Klepněte na tlačítko Změnit nastavení schématu. 3 Klepněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení. 4 Vyberte kartu Upřesnit nastavení. 5 Poklepejte na možnost Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby. 6 V rozevíracích seznamech v částech Baterie i Napájen ze sítě zvolte možnost Maximální výkon.