Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Reproduktory n156 N Co udělat, pokud nepracují externí reproduktory? ❑ Projděte si tipy v části Co udělat, pokud z integrovaných reproduktorů neslyším zvuk? (str. 155). ❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena správná hlasitost. Další informace najdete v souboru nápovědy k programu. ❑ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost. ❑ Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači. ❑ Pokud reproduktory mají tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte ho. ❑ Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny k napájení. Další informace najdete v příručce dodané s reproduktory. ❑ Po klepnutí na ikonu hlasitosti na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti systému Windows. ❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li změnit výstupní zařízení pro zvuk, přečtěte si část Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160).

Řešení potíží > Dotyková podložka n157 N Dotyková podložka Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka? ❑ Možná jste dotykovou položku zakázali ještě před nainstalováním myši. Viz část Používání dotykové podložky (str. 35). ❑ Zkontrolujte, zda k počítači není připojena myš. ❑ Pokud se ukazatel během práce některé aplikace přestane pohybovat, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno aplikace. ❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nefunguje, jednou stiskněte klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesou M nebo m zvolte možnost Restartovat a stisknutím klávesy Enter restartujte počítač. ❑ Pokud počítač nelze restartovat, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, vyberte klávesami m a , šipku u tlačítka Vypnout, stiskněte klávesu Enter a poté klávesami M nebo m vyberte možnost Restartovat. Nakonec stisknutím klávesy Enter restartujte počítač. ❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.