Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Zvuk a video n160 N Zvuk a video Co udělat, pokud nelze používat digitální videokameru? Pokud systém zobrazí zprávu o odpojení nebo vypnutí zařízení i.LINK, může být příčinou nesprávné připojení kabelu i.LINK ke konektoru počítače nebo videokamery. Odpojte kabel a připojte ho znovu. Další informace najdete v části Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 86). Jak vypnout zvuk po spuštění Windows? Pro vypnutí úvodního zvuku Windows použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Hardware a zvuk. 3 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk. 4 Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows. 5 Klepněte na tlačítko OK. Jak změnit výstupní zařízení zvuku? Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. konektoru USB, výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) neslyšíte zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. 1 Ukončete všechny spuštěné programy. 2 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 3 Klepněte na možnost Hardware a zvuk. 4 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk. 5 Na kartě Přehrávání vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klepněte na možnost Nastavit výchozí.

Řešení potíží > Zvuk a video n161 N Co udělat, pokud neslyším zvuk z výstupního zvukového zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek? ❑ ❑ Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) chcete slyšet zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobný postup najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160). Pokud z výstupního zařízení stále neslyšíte zvuk, použijte tento postup: 1 Použijte kroky 1 až 4 postupu Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160). 2 Na kartě Přehrávání vyberte ikonu HDMI nebo S/PDIF a klepněte na možnost Vlastnosti. 3 Klepněte na kartu Upřesnit. 4 Vyberte vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku (například 48 000 Hz, 16 bitů), které zařízení podporuje. 5 Klepněte na tlačítko OK.