Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítek se speciálními funkcemi n 36 N Používání tlačítek se speciálními funkcemi Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače. Tlačítko speciální funkce Tlačítko DISPLAY OFF u Tlačítko Přehrát/Pozastavit Funkce Vypíná podsvícení displeje. Chcete-li podsvícení displeje zapnout, použijte kteroukoli z následujících metod: - Stiskněte libovolnou klávesu. - Stiskněte libovolné tlačítko se speciální funkcí. - Posuňte prst po dotykové podložce. ! Podsvícení displeje nelze zapnout zařízením USB, například myší. Zahájí nebo pozastaví přehrávání disku CD nebo DVD nebo média Blu-ray Disc * nebo hudebního souboru či videosouboru uloženého na integrovaném paměťovém zařízení. x Tlačítko Zastavit Zastaví přehrávání disku CD nebo DVD nebo média Blu-ray Disc * nebo hudebního souboru či videosouboru uloženého na integrovaném paměťovém zařízení. . Tlačítko Předchozí skladba Přehraje předchozí kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo předchozí skladbu či soubor při přehrávání zvuku. > Tlačítko Další skladba Přehraje další kapitolu nebo soubor při přehrávání videa nebo další skladbu či soubor při přehrávání zvuku. Tlačítko ASSIST Tlačítko S1 Tlačítko VAIO * Pro přehrávání použijte software WinDVD BD. Když je počítač zapnut, spustí program VAIO Care. Když je počítač vypnutý, spustí tlačítko ASSIST program VAIO Care Rescue. ! Když je počítač v režimu spánku, tlačítko ASSIST nepoužívejte. Spustí úkol, který je tlačítku přiřazen ve výchozím nastavení. Výchozí přiřazení můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center. Podle modelu spustí program Media Gallery nebo zapne či vypne zvuk.

Práce s počítačem VAIO > Používání integrované kamery n 37 N Používání integrované kamery Počítač je vybaven integrovanou kamerou MOTION EYE. Vhodný nástroj pro snímání obrazu nabízí tyto operace: ❑ Fotografování a filmování ❑ Zjišťování a snímání pohyblivých objektů při sledování ❑ Úpravy pořízených dat ✍ Zapnutí počítače aktivuje integrovanou kameru. S příslušným softwarem můžete pořádat videohovory. ! Spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo pro úpravy videa integrovanou kameru neaktivuje ani nedeaktivuje. Během práce s integrovanou kamerou nepřepínejte počítač do úsporného režimu nebo režimu spánku. Práce s nástrojem pro snímání obrazu 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3. 2 Klepněte na požadovanou ikonu v hlavním okně. Podrobné pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem. ✍ Při snímání na tmavých místech klepněte na ikonu Capture v hlavním okně, poté klepněte na ikonu WebCam Settings a vyberte možnost pro nedostatečné osvětlení nebo kompenzaci nedostatečného osvětlení.