Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 58 N Vyjmutí paměťové karty SD 1 Najděte patici pro paměťovou kartu SD. 2 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím. 3 Zatlačte paměťovou kartu SD směrem do počítače a uvolněte ji. Patice paměťovou kartu SD vysune. 4 Vytáhněte paměťovou kartu SD z patice.

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 59 N Poznámky k používání paměťových karet Obecné poznámky k používání paměťových karet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Používejte paměťové karty kompatibilní se standardy podporovanými počítačem. Při vkládání do patice uchopte paměťovou kartu tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média - pokud paměťovou kartu nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání paměťové karty z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Když svítí kontrolka přístupu k médiím, paměťovou kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Nepokoušejte se do patice pro paměťovou kartu vložit paměťovou kartu nebo adaptér karty jiného typu. Nekompatibilní paměťovou kartu nebo adaptér paměťových karet může být obtížné z patice vyjmout a může dojít k poškození počítače. Poznámky k používání paměťových karet SD ❑ Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími paměťovými kartami dostupnými v květnu 2010. Kompatibilita se všemi paměťovými kartami však není zaručena. ❑ ❑ Váš počítač byl vyzkoušen s paměťovými kartami SD (o kapacitě až 2 GB), s paměťovými kartami SDHC (o kapacitě až 32 GB) a s paměťovými kartami SDXC (o kapacitě až 64 GB) a je s nimi kompatibilní. Patice pro paměťové karty SD v počítači nepodporuje funkci vysokorychlostního přenosu dat paměťových karet SDXC.