Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n 78 N Připojení televizoru se vstupním konektorem HDMI K počítači lze připojit televizor se vstupním konektorem HDMI. Připojení televizoru k počítači ! Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160). 1 Připojte napájecí kabel televizoru (1) do síťové zásuvky. 2 Připojte jeden konec kabelu HDMI (2) do výstupního konektoru HDMI (3) v počítači a druhý konec do televizoru. 3 Přepněte vstupní kanál televizoru na externí vstup. 4 Nastavte systém konfigurace televizoru. ! Pokud použijete jiný ovladač než ovladač dodaný společností Sony, nebude zobrazen obraz ani přehráván zvuk. Při aktualizaci vždy používejte ovladač zařízení dodaný společností Sony.

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n 79 N ✍ Další informace o instalaci a používání najdete v příručce dodané s televizorem. Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál. Připojení kvalitního zvukového výstupního zařízení mezi počítač a televizor Mezi počítač a televizor můžete přes konektory HDMI připojit kvalitní přijímač domácího kina nebo jiné zvukové zařízení. ! Před připojením zařízení k počítači nejprve zkontrolujte, zda funguje spojení HDMI mezi televizorem a přijímačem domácího kina nebo zvukovým zařízením. Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 160). 1 Zapněte televizor a nastavte vstup HDMI. 2 Zapněte přijímač domácího kina nebo zvukové zařízení a nastavte vstup HDMI. 3 Připojte jeden konec kabelu HDMI do vstupního konektoru HDMI v přijímači domácího kina nebo zvukového zařízení a druhý konec do výstupního konektoru HDMI v počítači. ✍ Rozlišení obrazu připojeného televizoru můžete změnit z počítače. Další informace najdete v části Proč obrazovka nepřehrává video? (str. 151). Při připojení HDMI můžete hlasitost měnit pouze na připojeném zvukovém zařízení. Počítač neovládá výstupní hlasitost žádného z připojených zařízení.