Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n106 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ESD може да увреди модулите на паметта и други компоненти. Поставяйте модул на паметта само на ESD работна станция. Ако не е достъпна такава станция, не работете в зона, застлана с килим, и не използвайте материали, които произвеждат или задържат статично електричество (като например целофанени опаковки). Докоснете се до небоядисана метална част, докато извършвате процедурата, за да освободите статичното електричество. Не отваряйте пакета на модула с памет, преди да сте готови да смените модула. Пакетът защитава модула от ESD. За да защитите модула от ESD, използвайте специалния плик, доставен с модула на паметта или го увийте в алуминиево фолио. Проникването на течности, чужди вещества или предмети в слотовете за модула на паметта или в други вътрешни компоненти на компютъра ще доведе до увреждане на компютъра, а гаранцията няма да покрие разходите за ремонт. Не поставяйте модула на паметта на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Механични вибрации или тресене ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35°C или под 5°C ❑ Висока влажност Използвайте модула на паметта внимателно. За да избегнете наранявания на ръцете и пръстите си, не докосвайте ръбовете на компонентите и печатните платки във вътрешността на компютъра.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n107 N Махане и поставяне на модул на паметта Смяна или добавяне на модул на паметта 1 Изключете компютъра и откачете всички периферни устройства. 2 Разкачете компютъра от електрическата мрежа и махнете батерията. 3 Изчакайте около час, докато компютърът се охлади. 4 Отвийте винтовете (посочени със стрелката по-долу) от долната страна на компютъра и махнете капака на отделението за модула на паметта. 5 Докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество.