Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n110 N Преглед на количеството памет Преглед на количеството памет 1 Включете компютъра. 2 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 3 Щракнете върху System Information и System Information. Можете да проверите количеството системна памет отдясно. Ако допълнителната памет не се появява, повторете процедурата по поставяне и рестартирайте компютъра.

Предпазни мерки > n111 N Предпазни мерки В този раздел се описват указания за безопасност и предпазни мерки, които да ви помогнат да защитите компютъра VAIO от потенциална повреда. Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. ❑ Информация за безопасност (стр. 112) ❑ Информация за поддръжка и обслужване (стр. 114) ❑ Работа с компютъра (стр. 115) ❑ Работа с LCD екрана (стр. 117) ❑ Използване на източника на захранване (стр. 118) ❑ Използване на вградената камера (стр. 119) ❑ Работа с дискове (стр. 120) ❑ Използване на батерията (стр. 121) ❑ Боравене с “Memory Stick” (стр. 122) ❑ Използване на вграденото устройство за съхранение (стр. 123)