Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Предпазни

Предпазни мерки > Използване на източника на захранване n118 N Използване на източника на захранване ❑ ❑ ❑ Не включвайте към същия електрически контакт други електроуреди, като например фотокопирна машина или шредер. Можете да купите ел. разклонител с предпазител от токови удари. Това устройство помага за предотвратяване на щети по компютъра, причинени от токови удари, като например при гръмотевична буря. Използвайте доставения с компютъра адаптер за променлив ток или оригинални продукти на Sony. Не използвайте друг тип адаптер за променлив ток, тъй като това може да доведе до неизправност.

Предпазни мерки > Използване на вградената камера n119 N Използване на вградената камера ❑ ❑ Не докосвайте защитното покритие на лещите на вградената камера, тъй като това може да причини драскотини по покритието, които ще се виждат върху заснетите изображения. Не позволявайте в лещите на вградената камера да попада пряка слънчева светлина, независимо от състоянието на захранване на компютъра, тъй като това може да доведе до неизправност на камерата.