Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Предпазни

Предпазни мерки > Боравене с “Memory Stick” n122 N Боравене с “Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не докосвайте конектора на носителя “Memory Stick” с пръст или с метални предмети. Използвайте само залепващия се етикет, предоставен с носителя “Memory Stick”. Не огъвайте, не изпускайте или хвърляйте носителя “Memory Stick”. Не разглобявайте и не модифицирайте носителя “Memory Stick”. Пазете носителя “Memory Stick” сух. Не съхранявайте и не използвайте носителя “Memory Stick” на места, изложени на: ❑ Статично електричество ❑ Електрически шум ❑ Прекомерно високи температури, като например в автомобил, паркиран на слънце ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Висока влажност ❑ Разяждащи материали Използвайте доставената с носителя “Memory Stick” кутия за съхранение. Не забравяйте да направите резервно копие на ценната информация. Ако използвате носител “Memory Stick Duo”, не пишете върху етикета, залепен върху него, с тънкописец. Подлагането на носителя на натиск може да повреди вътрешните компоненти.

Предпазни мерки > Използване на вграденото устройство за съхранение n123 N Използване на вграденото устройство за съхранение Вграденото устройство за съхранение (твърд диск или SSD диск) има висока плътност на съхранение и чете или записва данни за кратко време. Вграденото устройство за съхранение обаче може лесно да се повреди, ако не се използва правилно. Ако вграденото устройство за съхранение бъде повредено, данните не могат да бъдат възстановени. За да предотвратите загуба на данни, трябва да бъдете внимателни при използването на компютъра. За да предотвратите повреда на вграденото съхраняващо устройство ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не подлагайте компютъра на резки движения. Дръжте компютъра далеч от магнити. Не поставяйте компютъра на места, изложени на механични вибрации, или в нестабилно положение. Не изключвайте и не рестартирайте компютъра по време на четене или записване на данни върху съхраняващото устройство. Не използвайте компютъра на места, изложени на големи температурни промени. Не отделяйте съхраняващото устройство от компютъра.