Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дисплей n156 N Защо на екрана не се показва видео? ❑ ❑ Ако изходният дисплей е насочен към външен дисплей, който е изключен, няма да виждате видео на екрана на компютъра. Спрете възпроизвеждането на видео, изберете за изходен дисплей екрана на компютъра и стартирайте повторно възпроизвеждането на видео. Вж. Избор на режими на дисплея (стр. 83) за промяна на изходния дисплей. Друга възможност е да натиснете клавишите Fn + F7, за да смените изходния дисплей. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 33). Видео паметта на компютъра може да не е достатъчна за показване на видео клипове с висока разделителна способност. В такъв случай намалете разделителната способност на LCD екрана. За промяна на разделителната способност на екрана следвайте тези стъпки: 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху падащия списък до Разделителна способност. 3 Преместете плъзгача нагоре, за да увеличите или намалите разделителната способност на екрана. ✍ Можете да проверите общата свободна графична памет и видео памет. Щракнете с десен бутон върху работния плот, изберете Разделителна способност на екрана и щракнете върху Разширени настройки и раздела Адаптер. Стойността може да се изведе различна от действителната памет на компютъра. Какво да правя, ако екранът се затъмни? ❑ ❑ Натиснете клавишите Fn + F6, за да осветлите екрана на компютъра. Ако блокирате сензора за околна светлина, екранът ще потъмнее. Уверете се, че сензорът не е блокиран.

Отстраняване на неизправности > Дисплей n157 N Защо яркостта на течнокристалния дисплей се сменя, когато я променя или върна компютъра към нормален режим от режим на заспиване? Това може да се случи на модели със светодиоден индикатор, когато цветовете на течнокристалния дисплей са калибрирани и не показват неизправност. Какво да правя, ако външният дисплей не се включва? Натиснете клавишите Fn + F7, за да промените изходния дисплей. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 33). Как да стартирам Windows Aero? Следвайте тези стъпки, за да стартирате Windows Aero: 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране. 2 Изберете желаната тема от Теми на Aero. За информация за функциите на Windows Aero, като например Windows Flip 3D, вж. Помощ и поддръжка на Windows.