Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 18 N ✍ За да изключите компютъра напълно от електрическата мрежа, изключете адаптера за променлив ток от мрежата. Уверете се, че електрическият контакт е леснодостъпен. Ако не смятате да използвате компютъра за продължителен период от време, превключете го в режим на хибернация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 28).

Първи стъпки > Използване на батерията n 19 N Използване на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Поставяне/изваждане на батерията Поставяне на батерията 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете навътре превключвателя на батерията LOCK (1).