Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 28 N Използване на режима на заспиване Активиране на режим на заспиване Щракнете върху Старт, изберете стрелката до бутона Изключване, а след това щракнете върху Заспиване. Връщане към нормален режим ❑ ❑ Натиснете произволен клавиш. Натиснете бутона на захранването на компютъра. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. Ще загубите всички незапазени данни. Използване на режим на хибернация Активиране на режим на хибернация Натиснете клавишите Fn + F12. Друга възможност е да щракнете върху Старт, да изберете стрелката до бутона Изключване, а след това да щракнете върху Хибернация. ! Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването. Връщане към нормален режим Натиснете бутона на захранването. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.

Първи стъпки > Поддържане на компютъра в оптимално работно състояние n 29 N Поддържане на компютъра в оптимално работно състояние Актуализиране на компютъра Не забравяйте да актуализирате компютъра си VAIO със следните софтуерни приложения, което ще повиши неговите производителност, сигурност и функционалност. Програмата VAIO Update автоматично ви уведомява за наличните в интернет нови актуализации, изтегля ги и ги инсталира на компютъра. ❑ Windows Update Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update и следвайте екранните инструкции. ❑ VAIO Update 5 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Update 5 и следвайте екранните инструкции. ! За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет.