Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на компютъра VAIO > n 32 N Използване на компютъра VAIO Този раздел описва как да използвате максимално своя компютър VAIO. ❑ Използване на клавиатурата (стр. 33) ❑ Използване на тъчпада (стр. 36) ❑ Използване на бутоните със специални функции (стр. 38) ❑ Използване на вградената камера (стр. 40) ❑ Използване на оптичното дисково устройство (стр. 41) ❑ Използване на носител “Memory Stick” (стр. 49) ❑ Използване на други модули/карти с памет (стр. 56) ❑ Използване на интернет (стр. 63) ❑ Използване на мрежата (LAN) (стр. 64) ❑ Използване на безжична LAN (стр. 65) ❑ Използване на Bluetooth функцията (стр. 70)

Използване на компютъра VAIO > Използване на клавиатурата n 33 N Използване на клавиатурата Вашата клавиатура има допълнителни клавиши, които изпълняват специфични за модела задачи. Комбинации и функции с клавиша Fn ✍ Някои функции на клавиатурата може да се използват единствено след зареждането на операционната система. Комбинация/Свойство Fn + % (F2): без звук Fn + 2 (F3/F4): контрол на силата на звука Fn + 8 (F5/F6): контрол на яркостта Функция Включване и изключване на вградените високоговорители или слушалките. Промяна на силата на звука. За да увеличите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn + F4 или натиснете клавишите Fn + F4, след което M или ,. За да намалите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn + F3 или натиснете клавишите Fn + F3, след което m или