Views
4 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на клавиатурата n 34 N Комбинация/Свойство Fn + / (F9/F10): мащабиране Fn + (F12): хибернация Функция Промяна на размера на изображение или документ, показан в даден софтуер. За да намалите или отдалечите изгледа (намаляване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F9. За да увеличите и приближите изгледа (увеличаване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F10. Вж. помощния файл, включен във VAIO Control Center, за повече информация. Предоставяне на най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази команда, състоянията на системата и на свързаните периферни устройства се записва на вграденото устройство за съхранение и системата се изключва. За да възстановите системата до първоначалното й състояние, натиснете бутона на захранването, за да я включите. За подробности относно управление на захранването вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27).

Използване на компютъра VAIO > Използване на клавиатурата n 35 N Промяна на настройките на клавиатурата с подсветка Някои функции и опции може да не са налични на вашия компютър. Ако компютърът е оборудван с клавиатура с подсветка, можете да зададете автоматичното й включване и изключване в зависимост от силата на околната светлина. Също така можете да зададете период от време, след който да подсветката на клавиатурата да се изключи в случай на неактивност. За да промените настройките на клавиатурата с подсветка 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Keyboard and Mouse, след това върху Backlit KB. ✍ Силата на околната светлина се измерва от сензора за околна светлина. Ако блокирате сензора за околна светлина, е възможно да се включи подсветката на клавиатурата.