Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на тъчпада n 36 N Използване на тъчпада Чрез тъчпада можете да поставяте курсора върху обекти на екрана, да ги избирате, плъзгате и да ги превъртате. Действие Поставяне на курсора Щракване Двукратно щракване Щракване с десен бутон Плъзгане Превъртане Трептене Свиване Описание Плъзнете пръста си по тъчпада (1), за да поставите курсора (2) върху елемент или обект. Натиснете левия бутон (3) веднъж. Натиснете левия бутон два пъти подред. Натиснете десния бутон (4) веднъж. В много приложения с това действие се извежда контекстно меню за клавишни комбинации (ако има такова). Плъзнете пръста си по тъчпада, докато държите натиснат левия бутон. Плъзнете пръста си по десния край на тъчпада, за да превъртате вертикално. Плъзнете пръста си по долния край на тъчпада, за да превъртате хоризонтално. След като веднъж вертикалното или хоризонталното превъртане е активирано, може да завъртите пръста си в кръг по тъчпада, за да продължите превъртането, без да е необходимо да махате пръста си от тъчпада (функцията за превъртане е достъпна само при приложения, които поддържат свойството за превъртане на тъчпада). Плъзнете бързо два пръста успоредно на тъчпада. От софтуера за уеб браузър или от софтуера за преглеждане на изображения можете да преместите вляво, за да се върнете или да преместите вдясно, за да продължите. С някои софтуерни приложения можете да извършите движение, подобно на свиване с пръстите си върху тъчпада, за да увеличавате. Разгънете, за да увеличите или свийте, за да намалите.

Използване на компютъра VAIO > Използване на тъчпада n 37 N ✍ Можете да деактивирате/активирате тъчпада, когато към компютъра е свързана мишка. За да промените настройките на тъчпада, използвайте VAIO Control Center. ! Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции с курсора ще можете да използвате само клавиатурата.