Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 80 N ✍ Ако външният компютърен дисплей е оборудван с входящ HDMI порт, свържете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на компютъра, а другия – към входящия HDMI порт на компютърния дисплей. За да свържете TFT/DVI монитор, включете HDMI към DVI-D преходник към изходния HDMI порт на компютъра. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 81 N Свързване на телевизор към HDMI входящ порт Можете да свържете телевизор към входящия HDMI порт на компютъра. Свързване на телевизор към компютъра ! За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 165). 1 Включете захранващия кабел на телевизора (1) към електрически контакт. 2 Включете единия край на HDMI кабела (2) към HDMI порта (3) на компютъра, а другия край – към телевизора. 3 Превключете изходния канал на телевизора на външен сигнал. 4 Настройте системата за конфигуриране на телевизора. ! Ако се използва драйвер за устройството, различен от предоставения от Sony, няма да се покаже изображение и няма да се чуе звук. Винаги използвайте драйвера за устройството, предоставен от Sony за актуализации.