Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 98 N Премахване на парола за Windows 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Потребителски акаунти и семейна безопасност или върху Потребителски акаунти. 3 Щракнете върху Потребителски акаунти. 4 Щракнете върху Премахване на вашата парола. 5 В полето Текуща парола въведете текущата парола, която искате да премахнете. 6 Щракнете върху Премахване на парола.

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на Intel(R) VT n 99 N Използване на Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) ви позволява да използвате софтуер за хардуерна виртуализация, за да увеличите производителността на компютъра. ! Функцията Intel VT може да не е налична в зависимост от инсталирания централен процесор на компютъра. За информация за виртуализацията и за това как да използвате софтуер за хардуерна виртуализация, се свържете с производителя на софтуера. Активиране на Intel VT 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO. Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO. 3 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Advanced. 4 Натиснете клавиша M или m, за да изберете Intel(R) Virtualization Technology или Intel(R) VT, натиснете клавиша Enter, за да изберете Enabled и натиснете клавиша Enter. ! Ако разделът Advanced не се покаже в екрана за настройване на BIOS или не можете да изберете Intel(R) Virtualization Technology, функцията Intel VT не е налична на компютъра. 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.