Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Olandese

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n106 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen ESD. Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze te beschermen tegen ESD. Het binnendringen van vloeistoffen, andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie. Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan: ❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen) ❑ Direct zonlicht ❑ Veel stof ❑ Mechanische trillingen of schokken ❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd ❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C ❑ Hoge vochtigheid Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan, om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n107 N Een geheugenmodule verwijderen en installeren Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen 1 Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los. 2 Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij. 3 Wacht ongeveer een uur tot de computer is afgekoeld. 4 Schroef de schroef (die wordt aangegeven door de onderstaande pijl) aan de onderzijde van de computer los en verwijder het kapje van het geheugenmodulecompartiment. 5 Raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen.