Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Olandese

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Toetsenbord n162 N Toetsenbord Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is? De taalindeling van het toetsenbord van uw computer staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling kiest tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen. Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen: 1 Klik op Start en Configuratiescherm. 2 Klik op Klok, taal en regio en op Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen onder Land en taal. 3 Klik op Toetsenborden wijzigen op het tabblad Toetsenborden en talen. 4 Wijzig de instellingen naar wens. Wat moet ik doen als ik het numerieke toetsenblok niet kan gebruiken om cijfers in te voeren? Als u het numerieke toetsenblok niet kunt gebruiken, is mogelijk de modus Num Lk niet geactiveerd. Controleer of het lampje van de toets Num lock niet brandt. Als het lampje niet brandt, drukt u op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen voordat u numerieke tekens invoert.

Problemen oplossen > Diskettes n163 N Diskettes Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen niet op de taakbalk wanneer het diskettestation is aangesloten? Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort. Als u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit: 1 Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt. 2 Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat. 3 Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer. 4 Sluit het diskettestation weer aan door de USB-kabel in de USB-poort te steken. 5 Start de computer opnieuw op door op Start, de pijl naast de knop Afsluiten en op Opnieuw opstarten te klikken. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven? ❑ ❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst. Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de schrijfbeveiliging uit.