Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Documenti garanzia Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Documenti garanzia Polacco

PL Spis treści

PL Spis treści Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego ...............5 Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami .....................................................6 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...............12 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN..............14 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu Bluetooth®.........................................................15 Gwarancja .........................................................................16 Usługi pomocy technicznej firmy Sony .............................22 RO Cuprins Despre Programul Internaţional pentru Echipamente de Birou ENERGY STAR ...................................................27 Ghid de reglementări privind siguranţa .............................28 Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir .............34 Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ............36 Ghid de reglementări privind Bluetooth®..........................37 Garanţie .............................................................................38 Servicii de asistenţă Sony .................................................44 3